VÍDEOS DO ENCONTRO

Velaí unha mostra dos audivisuais feitos co gallo do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, comezando polos que apoiaron a candidatura... o obxectivo é claro: GAMELIZAR O MUNDO!!!

Se hai algún vídeo sobre o Encontro dispoñible en Youtube ou Vimeo e non está nesta listaxe, por favor envíanos a ligazón a  asociacionpiueiro@gmail.com