2 SÍMBOLOS DA GUARDA: MONTE SANTA TREGA E O VOLANTEIRO

05.07.2019

Falar da Guarda é falar do Monte Santa Trega e, de feito, son moitas as persoas que falan das marabillosas vistas dende o Monte, do Miño bicando ao Atlántico, do inmenso patrimonio arqueolóxico e dunha imaxe que fica na retina de canto visitante hai.

Hoxe o volanteiro chegou ao Porto da Guarda, paralizando o tráfico rodado para chegar ao Encontro e dende o Muelle Alto, ser partícipe desta festa galego-portuguesa do patrimonio marítima e fluvial.

Por iso partillamos esta fotografía, onde os protagonistas son 2 símbolos da Guarda. Un está xa consolidade; o outro está en proceso... que bos ventos o acompañen!