ACTIVIDADES PREVIAS

Estamos organizando varias actividades previas ao Encontro, co doble obxectivo de promocionar esta festa do patrimonio marítimo fluvial de Galicia e tamén pór en valor os diferentes aspectos que teñen a ver coa vida mariñeira da Guarda.

EXPOSICIÓNS

VISITAS AO ESTALEIRO

DIXITALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS