ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA

EVENTO ORGANIZADO POR CULTURMAR (FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL), A ASOCIACIÓN PIUEIRO, IEM E O CONCELLO DA GUARDA